Online prestaties inzichtelijk in 5 stappen

Een website is een marketingtool, een communicatieplatform of een winkel. Het maakt niet uit waarvoor je het inzet, uiteindelijk wil je iets bereiken. De vraag is natuurlijk: hoe weet je of je op de goede weg bent? Richt je Web Analytics in 5 stappen in en je weet altijd wat er speelt!

 

Stap 1: Identificeer bedrijfsdoelen

Gemakkelijker gezegd dan gedaan… In het beste geval zijn deze doelen al bepaald en gepubliceerd binnen de organisatie. Als dat niet het geval is, zal je de senior managers bij elkaar moeten krijgen en de discussie starten. Stop niet totdat er een aantal doelen zijn gedefinieerd waar iedereen mee kan leven.

 

Stap 2: Ontvlecht bedrijfsdoelstellingen tot online doelen

Hoe kan het online kanaal een rol spelen bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen? Dat is de volgende vraag die je jezelf moet stellen.

Definieer per bedrijfsdoelstelling één of meerdere afgeleide online doelen. Zorg dat het doelen zijn die specifiek gericht zijn op de online mogelijkheden waarmee een directe bijdrage wordt geleverd aan het behalen van die bedrijfsdoelstelling.

Probeer de doelen SMART te formuleren. Dat wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Als doelen vaag zijn, gaan ze niemand inspireren. Dat betekent weinig draagvlak, geen adoptie en zal dus niets veranderen. Wel is het zo dat, hoe meer gericht op de lange termijn, des te moeilijker het wordt om een doelstelling SMART te maken.

 

Stap 3: Definieer key performance indicators (KPI's)

Ook al zijn online doelen een stuk specifieker dan strategische doelstellingen. Ze zijn nog steeds redelijk algemeen. Hoe concreter we de puzzelstukjes maken, des te beter valt erop te sturen. Meer details geeft ons meer handvatten om de vinger op de zere plek te leggen op het moment dat een onderdeel ondermaats presteert.

Meer inzicht creëren we met concrete meetpunten op de website, ofwel Key Performance Indicators (KPI’s). Voorbeelden van goede KPI’s zijn het aantal nieuwsbrief inschrijvingen, PDF downloads, het conversieratio of branded zoekverkeer.

Eén online doel kan uit verschillende KPI’s bestaan, afhankelijk van de mogelijkheden en functionaliteit op je website en communicatiemiddelen.

Stap 4: Stel een target

Het bijhouden van KPI’s helpt ons met het creëren van data. Maar wat kan je met al die cijfers als je het niet in een bepaalde context plaatst? Exact, helemaal niks! We hebben een ‘benchmark’ nodig om te kunnen zeggen of een KPI goed of slecht presenteert. We moeten de ‘data’ dus omzetten in ‘informatie’ door middel van een nulmeting.

Gebruik voor die nulmeting de historische prestaties van de KPI en bepaal op basis daarvan wat je wilt bereiken. Maak ook deze targets SMART. Kies voor een korte termijn. Daardoor heb je meer inzicht of je op de goede weg bent. Een goede termijn om aan te houden is 30 dagen of een maand. Na iedere maand evalueer je de performance en stel je de KPI targets bij.

 

Stap 5: Segmenteren

Het bijhouden van KPI’s helpt ons met het creëren van data. Maar wat kan je met al die cijfers als je het niet in een bepaalde context plaatst? Exact, helemaal niks! We hebben een ‘benchmark’ nodig om te kunnen zeggen of een KPI goed of slecht presenteert. We moeten de ‘data’ dus omzetten in ‘informatie’ door middel van een nulmeting.

Gebruik voor die nulmeting de historische prestaties van de KPI en bepaal op basis daarvan wat je wilt bereiken. Maak ook deze targets SMART. Kies voor een korte termijn. Daardoor heb je meer inzicht of je op de goede weg bent. Een goede termijn om aan te houden is 30 dagen of een maand. Na iedere maand evalueer je de performance en stel je de KPI targets bij.