5 tips voor een beter ledenbehoud bij ledenorganisaties

Continu vinden er veranderingen plaats in de markt, waardoor ook de voorkeuren van leden binnen ledenorganisaties voortdurend blijven veranderen. Des te belangrijker wordt het voor ledenorganisaties om leden te bereiken en de verbinding te zoeken. Is die verbinding er eenmaal? Dan stopt het niet. Je wil immers die verbinding met leden behouden om het ledenaantal op peil te houden. Welke aanpak is hiervoor geschikt? Wij helpen je hiermee op weg met vijf tips voor een beter ledenbehoud.

1. Blijf in gesprek gaan met (nieuwe) leden

Sluiten nieuwe leden zich aan bij je ledenorganisatie? Dan is het vanaf het eerste moment van belang in contact met ze te blijven. Zo helpt het bijvoorbeeld om direct een gesprek te organiseren. Laat leden blijken dat er altijd een mogelijkheid is om een dialoog aan te gaan. Ook buiten de Algemene Ledenvergadering om. Informeer tevens direct over hoe de organisatie werkt en wat leden exact kunnen verwachten. Op deze manier weten leden direct wat een organisatie voor hen kan betekenen.

Hetzelfde geldt ook voor bestaande leden. Blijf altijd transparant in de communicatie, met name bij bijvoorbeeld eventuele veranderingen binnen de organisatie. Stel dat er bijvoorbeeld veranderingen plaatsvinden binnen het beleid of de rolverdeling binnen de organisatie, is het van belang dat leden hier vanaf weten.

Besluit een lid uit de ledenorganisatie te stappen? Zorg er ook dan voor dat je vooraf aan het vertrek nog het gesprek aangaat. Zo achterhaal je wat de beweegredenen zijn en biedt dat inzichten in eventuele verbeteringen voor het op peil houden van het ledenbestand.

2. Toets alle activiteiten bij je leden

Open communicatie met je leden is misschien wel het belangrijkste binnen een organisatie. Echter, het is ook zeer van belang leden het gevoel van betrokkenheid te geven. Bijvoorbeeld bij het nemen van belangrijke beslissingen of bij het organiseren van activiteiten. 

Door veel in gesprek te gaan met leden en bepaalde ideeën te toetsen, weet je zeker dat vanuit beide kanten duidelijk is wat er wordt verwacht en hoe leden over de ideeën denken. Er zijn verschillende manieren om activiteiten te toetsen, waaronder gesprekken inplannen of enquêtes rond laten gaan. Ook kan er een omgeving worden gecreëerd waarbij het voor leden mogelijk is om wensen, inzichten en/of verbeteringen door te geven.

3. Behoud de interesse en nieuwsgierigheid van leden

Zijn alle inzichten eenmaal verzameld vanuit de leden, dan is het van belang hier wat mee te doen. Zorg dat je aan de hand van deze inzichten de interesse van je leden blijft wekken en houd ze nieuwsgierig. Dit kan je op verschillende manieren doen, waaronder door kennis te delen en informatie te bieden op bepaalde vragen en wensen van je leden. Content geeft een waardevolle bijdrage aan deze kennisdeling. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van nieuwsbrieven of mails. Ook is het organiseren van evenementen een manier om kennis te delen en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid bij leden te prikkelen.

 

4. Een online ledenomgeving

Verbinding zoeken en leden betrekken in belangrijke beslissingen, kan door het vormen van een community. Het creëren van een community vergt een online omgeving waarin leden met elkaar in contact kunnen komen; een online ledenomgeving. Met een online ledenomgeving zien leden de meerwaarde van je ledenorganisatie. Het is een plek waar kennis gedeeld kan worden, conversaties gevoerd kunnen worden en nog veel meer.

 

Wil jij jouw ledenbehoud op peil houden door een online ledenomgeving? In onze whitepaper 'Hoe een online omgeving kan helpen bij het binden en activeren van leden' vertellen wij alles wat je hierover moet weten en wat een online ledenomgeving kan bijdragen aan jouw ledenorganisatie. W3S Digital heeft voor ieder vraagstuk een op maat gemaakte (software) oplossing.

Bekijk de oplossing voor jouw vraagstuk

5. Toon waardering

Verbinding creëer je door de connectie aan te gaan. Leden hechten waarde aan persoonlijke binding met een ledenorganisatie en het gevoel om gezien of gehoord te worden. Toon daarom consistent de blijk van waardering dat de leden aangesloten zitten bij je ledenorganisatie. Mogelijkheden hiervoor zijn: een bedankje sturen of leden in de spotlight zetten in de online ledenomgeving of op de social media kanalen.

Sparren over een (software) oplossing voor meer ledenbehoud?

Wil jij meer weten over de (digitale) mogelijkheden om het aantal leden in je ledenorganisatie op peil te houden? Wij sparren graag met je voor een (software) oplossing om leden aan je te binden én te behouden. W3S Digital beschikt over veel ervaring met ledenorganisaties. Met onze up-to-date kennis werken we intensief samen om leden centraal te stellen en het gewenste resultaat van ledenorganisaties te behalen. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij denken graag met je mee over een (software) oplossing op maat voor jouw vraagstuk!

 

Bel met Anouk Of stuur haar een mail